INLOGGEN

Ziekteverzuimbeleidsplan

Een goed beleidsplan bevat niet alleen duidelijke doelen en plannen voor de onderneming, maar ook de onderliggende structuur van de organisatie, omschreven in een organogram, de verschillende rollen en functies en met aanduiding van alle actoren. In een ziekteverzuimbeleidsplan legt u vast wat u gaat doen en hoe u dat gaat aanpakken. Het uitgangspunt daarbij is dat u zoveel mogelijk zelf de regie houdt bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding.

Onderdelen van een verzuimbeleidsplan

Een goed verzuimbeleid omschrijft de volgende onderwerpen:
1.Visie op arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie
2.Doelstellingen op het gebied van arbeid, verzuim en re-integratie
3.De rollen van de verschillende betrokkenen in het proces (leidinggevenden, medewerker, verzuimconsulent, bedrijfsarts, interventionisten, preventiemedewerker, etc.)
4.Structuur van de verzuimafdeling
5.Administratieve ondersteuning
6.Kosten
7.Implementatie
8.Baten

realisatie:
HOME
VERZUIM
RE-INTEGRATIE
JOBCOACHING
OUTPLACEMENT
ARBOBELEID