INLOGGEN

Verzuimmanagement

Wist u dat in de praktijk blijkt dat maar 25% van het langdurige ziekteverzuim daadwerkelijk een medische reden heeft?

U weet ongetwijfeld ook dat de financiële risico's voor de werkgever bij ziekte en arbeidsongeschiktheid de afgelopen jaren fors zijn toegenomen. U bent niet alleen verplicht uw zieke werknemer gedurende 2 jaar salaris door te betalen, ook heeft u te maken met extra kosten binnen uw organisatie.

Belangrijk hierin is de betrokkenheid van de werknemer bij een bedrijf. Een maximaal betrokken werknemer zal zich pas ziekmelden als het echt niet anders kan. En ziek is dan ook echt ziek. Maar niet langer dan noodzakelijk!

Reverti helpt u met de invoering van preventiemaatregelen of we leren uw leidinggevenden dit traject zelfstandig uit te voeren. In beide gevallen bespaart u tijd en geld. Verder begeleidt Reverti u tijdens de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Reverti helpt u door het tijdig informeren van de betrokken instanties en het contact te leggen en onderhouden met de bedrijfsarts. Ook advisering en begeleiding in het re-integratietraject horen daarbij.

In de praktijk blijkt dat Reverti langdurig ziekteverzuim met weken zelfs maanden kan terugdringen.

realisatie:
HOME
VERZUIM
RE-INTEGRATIE
JOBCOACHING
OUTPLACEMENT
ARBOBELEID