INLOGGEN

EVC Procedure

Het kan zijn dat je als kandidaat kennis en vaardigheden hebt verworden zonder dat je daarvoor een diploma kunt overleggen. Om deze kennis en vaardigheden op de juiste manier in te kunnen schatten en dit vastgelegd te krijgen, kan er een zogenoemde EVC procedure worden opgestart. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC procedure geeft een beeld van de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van iemand. Deze kan hij verworven hebben op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van hobby's.

Om deze competenties erkent te krijgen dient er een EVC aanbieder gezocht te worden. In de meeste gevallen zijn dit onderwijsinstellingen, kenniscentra of gespecialiseerde bureaus die een deel of de gehele procedure uitvoeren.

Het resultaat van een EVC-procedure wordt altijd beschreven in een EVC-rapportage, tegenwoordig beter bekend als ervaringscertificaat. Daaruit blijkt over welke competenties de deelnemer beschikt ten opzichte van een bepaalde standaard.

terug naar Re-integratie

realisatie:
HOME
VERZUIM
RE-INTEGRATIE
JOBCOACHING
OUTPLACEMENT
ARBOBELEID