INLOGGEN

Re-integratie spoor 1, passend werk bij de huidige werkgever

Allereerst moeten werkgever en werknemer bij de start van de re-integratie nagaan welke (tijdelijke of blijvende) mogelijkheden er zijn binnen het eigen bedrijf. Dat kan zijn door aanpassing van de eigen functie of de eigen werkplek, of dat hervat kan worden in een andere passende functie binnen het eigen bedrijf. Ook moet worden nagegaan of een andere functie passend kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door middel van technisch/organisatorische aanpassingen, of via scholing.

Voortraject

Kortom, er zal eerst moeten worden vastgesteld of er mogelijkheden zijn binnen het eigen bedrijf. Dit gebeurt aan de hand van informatie afkomstig van een bedrijfsarts en een werkplekonderzoek, uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Reverti initieert en begeleid dit gehele voortraject.

Stappenplan

Indien blijkt dat er mogelijkheden zijn, zal Reverti in overleg met de werkgever en werknemer een stappenplan opstellen. Hierin is opgenomen op welke wijze en binnen welk tijdspad de werknemer volledig gere-integreerd is in de betreffende functie.

Rapportage en eindevaluatie aan de opdrachtgever

Gedurende de re-integratiebegeleiding legt Reverti alle afspraken en activiteiten vast in een verslag ten behoeve van het re-integratiedossier. Tussentijds zal Reverti de werkgever voorzien van adviezen om de re-integratieverplichtingen van de werkgever en werknemer te bewaken en te beoordelen.

terug naar Re-integratie

realisatie:
HOME
VERZUIM
RE-INTEGRATIE
JOBCOACHING
OUTPLACEMENT
ARBOBELEID