INLOGGEN

Re-integratie spoor 2, passend werk bij een andere werkgever

Zodra uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er geen passende werkzaamheden bij de huidige werkgever zijn, start Reverti met de begeleiding naar passende arbeid bij een andere werkgever.

Re-integratieplan

Door Reverti zal samen met uw werknemer een re-integratieplan worden opgesteld. Het re-integratieplan bevat een diagnose van de (arbeidsmarkt)situatie waarin de cliënt zich bevindt, en geeft inzicht in kansen en mogelijkheden. Het re-integratieplan is een concreet plan van aanpak voor de cliënt dat de rode draad vormt voor de verdere begeleiding. Deze begeleiding is erop gericht om de cliënt op het niveau te krijgen dat hij een betaalde baan kan en zal aanvaarden. In dit re-integratieplan wordt uiteengezet welke inspanningen door ons worden geleverd en wat van uw werknemer verwacht wordt. Het re-integratieplan wordt aan de werkgever verstrekt. Na goedkeuring volgt de uitvoering van het re-integratieplan.

Uitvoering

De re-integratiebegeleider onderneemt samen met de cliënt alle activiteiten, opgenomen in het re-integratieplan, om passende vacatures te vinden voor de cliënt. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het netwerk van Reverti. Tevens verricht de re-integratiebegeleider alle ondersteuning ten aanzien van het eerste contact tijdens de sollicitatieprocedure tussen werkgever en cliënt.

Aanvraag WIA

Indien er een beperking wordt afgegeven in de uren van de werknemer, of indien er ondanks de geleverde inspanningen geen succesvolle plaatsing heeft plaats gevonden, dient de werkgever ervan uit te gaan dat de begeleiding in ieder geval tot en met de WIA.

terug naar Re-integratie

realisatie:
HOME
VERZUIM
RE-INTEGRATIE
JOBCOACHING
OUTPLACEMENT
ARBOBELEID