INLOGGEN

Softskill profiel

Naast de kennis en vaardigheden (hard skills) die een cliënt bezit, is het van belang te weten waar zijn daadwerkelijke interesses en kwaliteiten liggen. Deze worden door Reverti gemeten met behulp van een softskillstest. Met deze test worden van ieder persoonlijk de soft skills gemeten in houding, gedrag, denken en voelen. De resultaten van deze test worden individueel teruggekoppeld. Dit geeft de cliënt een goede blik op zichzelf en zodoende meer inzicht op welk gebied zijn vaardigheden liggen. De uitkomsten worden ingezet om een herkenbaar en helder functieprofiel op te stellen waarmee de arbeidsmarkt actief benaderd wordt.

terug naar Re-integratie

realisatie:
HOME
VERZUIM
RE-INTEGRATIE
JOBCOACHING
OUTPLACEMENT
ARBOBELEID