INLOGGEN

Verzuimreductiepakket

Aanvullend op het werkgeverspakket voert Reverti binnen het verzuimreductiepakket het verzuimmanagement.

Reverti ondersteunt de werkgever tijdens het ziekteverzuim en zorgt ervoor dat de werkgever en haar medewerkers voldoen aan hun re-integratieverplichtingen.

Door de verzuimbegeleider wordt het verzuimpercentage van de werkgever bewaakt en daar waar nodig zal er een advies uitgebracht worden ten aanzien van preventieve maatregelen.

U kunt informatie opvragen over het verzuimreductiepakket om te kijken of deze ondersteuning bij uw organisatie past.

Bij afsluiting van een verzuimreductiepakket ontvangt u gratis een verbanddoos.

Vraag hier informatie aan over het verzuimreductiepakket of maak gebruik van een gratis dossieronderzoek.

realisatie:
HOME
VERZUIM
RE-INTEGRATIE
JOBCOACHING
OUTPLACEMENT
ARBOBELEID