INLOGGEN

Werkgeverspakket

Binnen het werkgeverspakket:
-kunt u zelf ziekmeldingen doorvoeren in het Verzuimsysteem van Reverti
-kunt u uw zieke medewerkers zich rechtstreeks bij Reverti ziek laten melden

Reverti voert direct een beknopt verzuimgesprek, verwerkt de ziekmelding in het Verzuimsysteem en koppelt dit terug aan de werkgever.

Sluit u een werkgeverspakket bij ons af, dan betaalt u een vast bedrag per medewerker per jaar.

Zodra een ziekmelding door Reverti is ontvangen neemt de verzuimbegeleider binnen de afgesproken termijn contact op met de werkgever om in overleg vast te stellen welke inspanning er geleverd dient te worden ten aanzien van de ziekmelding.

Dit kan zijn een telefonisch consult, een huisbezoek of een oproep bij de bedrijfsarts of verzuimbegeleider waarna Reverti zorg draagt voor de uitvoering.

Bij afsluiting van een werkgeverspakket ontvangt u gratis een verbanddoos.

Vraag hier informatie aan over het werkgeverspakket of maak gebruik van een gratis dossieronderzoek.

realisatie:
HOME
VERZUIM
RE-INTEGRATIE
JOBCOACHING
OUTPLACEMENT
ARBOBELEID