INLOGGEN

Actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven

Een actief verzuimbeleid is voor een bedrijf een hele opgave. Toch is het noodzakelijk te werken aan een actief verzuimbeleid omdat de financiële risico's voor u als werkgever gewoonweg te groot zijn. U heeft als werkgever alle belang bij succes bij de aanpak van ziekteverzuim of andere vormen van verzuim.

U kunt kiezen voor een partner voor de hoognodige en noodzakelijke begeleiding, maar u kunt ook kiezen voor een partner die verstand van verzuimzaken heeft en u kan adviseren en kan bijstaan in het beheersen van uw ziekteverzuim en het uitvoeren van de complexe materie waarmee u te maken krijgt bij langdurig ziekte.

De kracht van Reverti is de persoonlijke begeleiding en het denken in mogelijkheden.
VERZUIM RE-INTEGRATIE JOBCOACHING OUTPLACEMENT ARBOBELEID
VERZUIM RE-INTEGRATIE JOBCOACHING OUTPLACEMENT ARBOBELEID
VERZUIM RE-INTEGRATIE
JOBCOACHING
OUTPLACEMENT ARBOBELEID

Ziekteverzuimbeleidsplan

Een goed beleidsplan bevat niet alleen duidelijke doelen en plannen voor de onderneming, maar ook de onderliggende structuur van de organisatie, omschreven in een organogram, de verschillende rollen en functies en met aanduiding van alle actoren. In een ziekteverzuimbeleidsplan legt u vast wat u gaat doen en hoe u dat gaat aanpakken. Het uitgangspunt daarbij is dat u zoveel mogelijk zelf de regie houdt bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding.

realisatie:
HOME
VERZUIM
RE-INTEGRATIE
JOBCOACHING
OUTPLACEMENT
ARBOBELEID